ÖNCELiKLi
AKADEMiK EĞiTiM

  • YABANCI DİL'DE UZMANLIK
  • ULUSAL/YURTDIŞI YARIŞMA VE SEYAHATLER
  • ROBOTİK/KODLAMA UYGULAMALARI
  • SPOR

Okulumuzun ana amacı, öğrencinin temel Matematik, Fen Bilgisi, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi alanlarda eksiksiz yetişmesidir. Her bir sınıf geçişinde, akademik birikimin tam olması için KOGESS sistemi gibi ölçme değerlendirme programlarından faydalanılır.

Hatta, Matematik okuryazarlığı, Temel Hukuk, İşletme Bilimine Giriş, Temel Mühendislik dersleri ile takviye edilir.Geleceğe Hazır Kendinden Emin Mezunlar
Yeni Fikirleri Hayata Geçiriyoruz
Müfredata Uygun Kapsamlı Konu Anlatımları
Temel Eğitimi Eksiksiz Kazandırıyoruz

ORTAOKUL / LİSE

Fen Bilimleri öğrenciler bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun akademik programlar dahilinde, temel bilişsel becerileri alabilecekleri bir sistemle eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.

“Bütün Ümidim Gençlerdir”


Dünyada ve ülkemizde bilişim çağının etkileri ile birlikte yaşantılarımız, alışkanlıklarımız, davranışlarımız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Değişen, dönüşen ve gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilecek ‘dünya insanını’ yetiştirme konusunda, eğitim kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.